Různé

Stránka LiborTesar.cz nabízí víc než jen fotky a fotogalerie. Fotografování je vzrušující aktivita, nicméně je to jen začátek nebo spíše část procesu. Fotograf musí najít lidi, s nimiž se musí pracovat, nějakým způsobem je aranžovat, modelovat, nechci říct řídit, být připraveni měnit své vybavení, dovednosti v post-procesingu apod. Déle musí, nebo by měl být vnímavý ke svému okolí, rušivým faktorů, snaze je eliminovat a hlavně naučit se pracovat se světelnými podmínkami, případně si je upravit. A tato část a její pod části jsou o těchto serepetičkách, doprovázena slovem a fotem.