Libor Tesař

Libor Tesař

Libor Tesař je amatérský nadšenec fotograf s několikaletou praxí počítačového grafika, který se v současné době ve svém volném čase kromě fotografování v exteriérech a interiérech zabývá také zpracování fotografií a jejich postprodukcí. Při svém snažení se snaží využívat v nejvyšší možné míře přirozeného světla následné práce s ním. Výsledkem jeho práce jsou tak fotografie, které zobrazují přirozený zjev fotografovaného objektu či scény, při co nejmenším možném zásahu v postprodukci.