Sociální a zdravotní pojištění

Právě před chvílí jsem slyšel, že od nějakého data budou podnikatelé nuceni opět platit sociální a zdravotní pojištění. Říkám si v pořádku, člověk by měl být pojištěn, kdyby náhodou, ale.  Ale zarazil mě dodatek reportérky, že je zde minimální pojistné ve výši xy, a pokud bude uhrazeno do data yz, tak toto a pokud jej neuhradí, tak podnikatel bude platit státu penále atp. restrikce nad restrikce.

Když se nad tím zamyslím, někde musí být chyba. Buď daná redaktorka jakéhosi rádia plácala nesmysly anebo nás okrádá stát pod záminkou jistoty a neptá se na adresnost. A nebo, což je horší je zde všeobecně akceptováno zaměňování systému pojištění s daněmi, které jak už jsem se zmiňoval, jsou neadresné a většinou nenárokovatelné pro toho, kdo je platí, když se cosi stane. O realokaci zdrojů rozhoduji jiné zájmy než to, kdo platí…

Jinak řečeno, jestli se chci pojistit, rozuměno uzavřít pojistku, že v případě úrazu, zdravotních komplikací mi bude poskytnuta pomoc, měl bych se pojistit na konkrétní částku a okruh možných nemocí vztahujících se k aktuálnímu zdravotnímu stavu, věku, zaměstnání atp. Jen tak mimochodem o přístupnosti omezených statků učí jakýkoli učebnice úvodu do ekonomie.

Obdobně by to mělo být v případě sociálního pojištění. Fyzická osoba se přece pojišťuje proto, aby v případě nesnází na pracovním trhu mohla pobírat náhradu mzdy, tzv. podporu a při dosažení důchodového věku a odpracování xy let pobírat starobní / výsluhový důchod na který si v době aktivní činnosti odkládá, resp. odvádí peníze.

Myslím, že toto je podstata pojistky a principu pojištění, ale nechápu, proč by měl kdosi platit někomu penále, za to, že nezaplatí svou vlastní pojistku anebo určovat nějaké minimální sazby, které jsou zcela odtažené od potřeb toho, kdo je, resp. by je měl platit.

Jestli si ale stát a orgány státu nárokují nějaké pravidelné platby se stanovenými minimálními částkami a současně nejsou schopny zaručit jedinci (daňovému poplatníkovi) adekvátní protislužby na předmět plnění pojistky x, y, z, možno jen konstatovat, že stát pokoutným a násilným způsobem vybírá od fyzických a právnických osob daně, které jsou chybně pojmenovány jako pojistka. Je to takové tiché a všeobecně rozšířené akceptování praktik mafie.

Jak jinak nazvat chování, kde výměnou za odvádění, předem stanovených, pravidelných plateb je poskytnut plátci jenom vágní příslib na neadekvátní plnění, když se náhodou něco stane.

Kategorie