Možnost volby

Možnost volby ve všem se poslední dobou jaksi vypařila, úplně vymizela. Aspoň mě to tak připadá, co se týče jisté části soukromého života. Uvedu příklad, jeden z mnohých. Několik málo kolegů z práce si smyslelo, že půjdou na bowling. Z času na čas tzv. team-building není nic špatného, ale nic se nesmí přehánět, že. Říkám si fajn, jestli budu mít čas, možná se přidám. Ale pokud se mi nebude chtít, nebo se mi to nebude hodit, nechám to tak. Jsem přece svobodný člověk a můžu se rozhodovat. To je moje základní teze a přes to nejede vlak.

Navíc jeden den v týdnu mám trochu vychýlený kvůli konferencím v pozdních odpoledních hodinách z domova. Není to nic příjemného, ale je to součástí práce. Bohužel má teze o svobodném rozhodování se byla špatná a jeden velký omyl.

Ani ne minutu po uveřejněném návrhu už se hlasovalo, kdo je „in“ a kdo „out“ o oné myšlence několika, identifikujíc černé ovce. Jinými slovy kdo půjde se stádem a kdo ne, koho bude nutno dále „zpracovat“.

Zamítnutí oné myšlenky a jenom náznak, že v zamýšlený den se mi to jako jednotlivci nehodí, částečně jak z pracovního hlediska, pravidelná komunikace s mým týmem v zahraničí, jehož jsem součástí, tak ze soukromého vyústilo do neblahého dotazování proč ne a co jiného je tak důležité a proč si nemůžu zařídit čas tak a tak aby. Nikdo jaksi nezmínil, podstatný fakt, že o volném čase jedince má rozhodovat daný jedinec a ne dav nebo psychóza ním vyvolaná.

V daném okamžiku jsem zůstal jako opařený, proč tolik lidí s tzv. manažerem v čele, kteří prošli školeními asertivity, odepírají možnost asertivního chování jinému a nechovají se, tak jak by daná situace vyžadovala. Snaha o komentáře typu „já si toto budu pamatovat“ mě jenom ujišťuje, že firma, pro kterou pracuji a skladba lidí v ní nedospěla do bodu akceptace jiných než vlastních úzkoprsých zakomplexovaných zájmů. Co dodat? Jenom se zeptat sám sebe kdy vypršela možnost volby všeobecně a proč by měl jednotlivec slepě následovat ve svém rozhodování masu? Zbavováním se volného času ve prospěch někoho, něčeho to začíná, čím a kde to končí?

Kategorie
Štítky