Lom Hády v zimě

Procházejíc své fotky z Brna přicházím na to, že jich mám spoustu ale spoustu nepublikovanou. V tomto krátkém příspěvku nabídnu několika zimních fotek Lomu Hády.

Hády jsou rozlehlý vápencový kopec na severovýchodním okraji Brna.  Celé jihozápadní úbočí je silně poznamenáno dřívější těžbou vápence v několika lomech. Ty je tady také možno vidět. Lidé sem chodí rádi venčit psy a chodit n procházky.

Dnes jsou Hády spíše turistickou a rekreační oblastí. I z fotek je vidět, že se zde pohybuje spousta lidí (stopy ve sněhu) Je odsud celkem zajímavý výhled na město

Brno, respektive jeho část. V příštím příspěvku bude několik mámo fotek zdejšího vysílače a také detailů, které je možné objevit procházejíc přilehlým křovím…

Kategorie
Štítky