Parkování v odbočovacím pruhu

Parkování v odbočovacím pruhu je specialita řidičů DPMB v Brně. Loni v listopadu jsem se s tímto nešvarem se začal zabývat podobněji, nakolik podle řečí mnoha lidí využívajících ulici Akademická v Brně je tento problém dlouhodobý a policie ČR jej není ochotna řešit.

Původně jsem těmto řečem nevěřil, vždyť jde o jasné porušování Zákona č. 361/2000 Sb. § 27 ods. 1,

písm. e. Zde se uvádí následující:

㤠27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,“

Nikde, zde není uvedena nějaká výjimka pro provozovatele, či řidiče městské hromadní dopravy. Stručně řečeno dobře míněné ohlášení na P ČR mělo problém vyřešit. Jinak tu radu poskytla P ČR sama, a co se stalo? Odpovědná osoba dopravní policie ČR se vyjádřila takto:

na základě Vašeho oznámení podezření z porušení pravidel silničního provozu ze strany řidiče

(řidičky) DPmB, v ulici Akademická na Palachovo náměstí v Brně, které jste učinil dne 21. 11. 2018 v

05:58 hodin na linku tísňového volání 158 z telefonního čísla xxx xxx xxx, bylo Vaše oznámení

zaevidováno v systému pro operační řízení pod číslem akce XXXXXXX.

Operační důstojník krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje uvedené skutečnosti telefonicky

předal odpovědné osobě dispečinku DPmB, který řidičům na linkách vydal pokyn k dodržování pravidel

silničního provozu (nezdržovat se v odbočovacím pruhu, k zastavení a stání vozidel využít přilehlé

parkoviště). V rámci výkonu služby hlídek dopravního inspektorátu města Brna, byl vydán pokyn ke

zvýšení dohledu nad bezpečností a plynulosti silničního provozu v uvedené lokalitě, případné porušení

dopravních předpisů řešit v souladu se zákonem.

Velice si Vážíme Vašeho upozornění na nerespektování pravidel silničního provozu, děkujeme za

podnět a přejeme pěkný zbytek dne.

S pozdravem.

plk. Mgr. Xxx xxx

zástupce vedoucího odboru

Jak je možné zjistit, spousta smyslu prázdných slov, kde se P ČR zbavuje odpovědnosti a přesouvá ji na dopravní podnik. Jelikož i po více než 9 měsících problém přetrvává. A nejedná se o výjimky, spíš pravidlo možno usuzovat, že řidiči DPMB jsou arogantní tupci, manažment DPMB překypuje neschopností zařídit pořádek, a správnou logistiku, spojů s minimálními postoji, správné parkování a pokud potřeba iniciovat změnu dopravního značení s dotčenými úřady.

No a PČR je zřejmě totálně sterilní, nebo spíš neochotna až neschopna jakékoli akce nejen z vlastního podnětu ale i podnětů zvenčí. A co vy také se potkáváte s okatým porušováním zákonů z řad těch, co by je měli dodržovat?

Kategorie
Štítky