Necháme to vyhnít

Zvláštní metoda přístupu k řešení problémům se nazývá ‘prostě to necháme vyhnít‘ a je specifická spíš pro oblast politiky, kde se žádná práce ani pracovní výkony neočekávají, natož disciplína a respektování stávajících zákonů. Co ale říct na přístup typu ‘necháme to vyhnít‘ od vedoucího personálního oddělení, který na dotaz/y týkající se provozu reaguje zpětně po 90 kalendářních dnech se slovy: „omlouvam se, ze pisi az ted, ale bylo toho hodne...“

Na jedné straně tento člověk všechny upozorňuje, pod hrozbou možných sankcí, na existenci Zákoníku Práce a nevyhnutelnost všech spolupracovat, a to i v případě, že jisté osoby a i on sám na oddělení, které řídí, nevykonává činnost uspokojivým způsobem, tj. často zanedbává své pracovní povinnosti a to doslova hrubým způsobem (pozapomínání na uplynutí doby reakce s úřady, pojišťovnami, neposkytnutí podkladů včas, neodpovídání na podněty týkající se ochrany osobních údajů, rozpor mezi interními předpisy, zvláštní výklad a všeobecně platný výklad zákonů ČR atp., atp.).

Na druhé straně se tento člověk po 90 dnech vymlouvá na tzv. pracovní vytížení a očekává, že protistrana bude smířlivě reagovat. Jestli si vedoucí nějakého oddělení nedokáže zařídit svůj pracovní čas k poměru objemu své práce a delegovat práci ostatních, je nutno se ptát, co dělá na místě, na kterém aktuálně je. A jak efektivním způsobem pracují jeho podřízení / spolupracovníci.

Navíc jestli přiznává, v přívětivém tónu, že neměl na své pracovní povinnosti čas, má vůbec smysl takovému člověku cokoli odpovídat a vysvětlovat, třeba i jen ze slušnosti, že jeho resty byly předány k řešení jiným, kompetentnějším, osobám a další angažovanost, resp. osobní setkávání, které navrhuje, dále není nutné?

Je vhodné v tomto případě zaujmout vyčkávací metodu typu ‘raději to necháme vyhnít‘, dostat se na úroveň protistrany anebo být slušnější a snížit se k jednoduché, rychlé odpovědí dávajíc najevo, že člověk se dokáže mnohem efektivněji zařídit i bez namistrovaných vedoucích?

Kategorie